ลงทะเบียนตั้งค่า PIN CODE
สำหรับสมาชิกแพทยสภา

[ 1 / 5 ] ตรวจสอบข้อมูลแพทย์
ตรวจสอบข้อมูลแพทย์เบื้องต้น

1. ตรวจสอบข้อมูลแพทย์

ตรวจสอบข้อมูลแพทย์เบื้องต้น

2. โทรศัพท์และอีเมล์ติดต่อ

ข้อมูลสำหรับรับรหัส OTP

3. รหัส OTP

ยืนยันรหัส OTP

4. ตั้งค่า PIN CODE

สร้างรหัส PIN CODE

5. สำเร็จ

สร้าง PIN CODE สำเร็จ

ข้อมูลแพทย์

ยกเลิกการทำงาน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่

  • 02-5901887  นางสาวอุมาพร กนกธร , นายวรวุฒิ กันรอบรู้ , นางสมพร ประเสริฐผล

ในเวลาราชการ หรือส่งอีเมลมาที่ pincode@tmc.or.th