ลงทะเบียนตั้งค่า PIN CODE
สำหรับสมาชิกแพทยสภา

[ 1 / 5 ] ตรวจสอบข้อมูลแพทย์
ตรวจสอบข้อมูลแพทย์เบื้องต้น

1. ตรวจสอบข้อมูลแพทย์

ตรวจสอบข้อมูลแพทย์เบื้องต้น

2. โทรศัพท์และอีเมล์ติดต่อ

ข้อมูลสำหรับรับรหัส OTP

3. รหัส OTP

ยืนยันรหัส OTP

4. ตั้งค่า PIN CODE

สร้างรหัส PIN CODE

5. สำเร็จ

สร้าง PIN CODE สำเร็จ

ข้อมูลแพทย์

ยกเลิกการทำงาน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ ในเวลาราชการ

  • 02-5901887 , 099-4984509  นางสาวอุมาพร กนกธร , นายวรวุฒิ กันรอบรู้ , นางสมพร ประเสริฐผล

หรือ

ส่งอีเมลโดยระบุชื่อ สกุล เลขที่ใบอนุญาตฯ มาที่ pincode@tmc.or.th